تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - انواع بحران...
جمعه 10 آبان 1387

انواع بحران...

• نوع مطلب: بحران چیست؟ ،
•نوشته: nurse

 انواع بحران به شرح زیر می باشد:


بحران وضعیتی(موقعیتی) Situational Crisis

در اثر حوادث ناگهانی ،غیر منتظره و تاسف بار روی می دهد.این بحران بیش از ظرفیت وتواهن فرد بوده و غالبا تهدید کننده است اهداف زندگی را به تاخیر انداخته و ممکن است از بحران های گذشته منشاء بگیرد.

 مواردی چون سیل ،مرگ عزیزان ، طلاق ، از دست دادن شغل ، بیماری و ... جزء بحرانهای موقعیتی میباشد.

بحران تکاملی (انتقالی)Maturational Crisis

هرگاه فرد از یک مرحله تکاملی به مرحله دیگری میرود وفرایند تکامل رخ میدهد ،ممکن است با مسایلی رو به رو شود که قبلا آنها را تجربه نکرده است یا نقشهایی را پذیرا می شود که امکان دارد در او بحران ایجاد کند. تطابق موفقیت آمیز با بحران تکاملی موجب انتقال فرد به سطح تکاملی بعدی می شود.

عوامل عمده در عدم سازگاری فرد با تغییر نقش در مراحل تکاملی :

1)  ناتوانی فرد در برخورد با نقش اصلی خود که در این مورد نیاز به الگوی ایفای نقش می باشد.


2)  عدم ارتباط مناسب با دیگران ، عدم کفایت و مهارت وی در دستیابی به اهداف زندگی


3)  طرد شدن توسط دیگران

بحرانهایی چون : بلوغ ، ازدواج، حاملگی، بازنشستگی و ... مثالهایی از بحران تکاملی هستند.

بحران تکاملی- موقعیتی  Maturational Crisis Situational

وقوع یک حادثه ناگهانی و تاسف بار هنگام انتقال از یک مرحله تکاملی به مرحله تکاملی دیگر را یحران تکاملی- موقعیتی   مینامند.

مانند: فوت والدین در مرحله بلوغ یک نوجوان.


نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس