تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - Crisis بحران
جمعه 10 آبان 1387

Crisis بحران

• نوع مطلب: بحران چیست؟ ،
•نوشته: nurse

Crisis بحران:

 

کاپلان در1964 بحران را " واژگونی یا عدم تعادل در وضعیت ثابت و پایدار فرد که در آن روشهای حل مشکل موثر نیستند " معرفی کرده است.

 Bossدر 1988 بحران در خانواده را "عدم تعادل بیش از حد در وضعیت خانواده به طوری که تحت فشار شدید قرار گرفته و در آن تغییر ایجاد شده " تعریف نموده است.

در طول بحران در خانواده ،ایجاد تغییر در نقشهای ،وظایف ،عملکرد فیزیکی و روانی خانواده و ... پدید می آید.

در هنگام بروز بحران در خانواده ، هدف کمک به خانواده و اعضاء برای حفظ و یا بهبود سطح عملکرد می باشد . شناخت بحران در مرحله اولیه و کمک به خانواده در سازش با بحران به پیشگیری از ادامه و شدت یافتن آن کمک می کند.

در مواجهه با بحران، فرد استراتژیهایی برای حل مشکل اتخاذ می کند که می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:


1)  با یادگیری مکانیسمهای تطابقی جدید و کاربرد آنها ، رشد روانی و وضعیت فعالیت بهتری نسبت به قبل از بروز بحران بدست می آورد.


2)  کسب وضعیت عملکرد قبل از بروز بحران


3)  کسب وضعیت عملکرد پایین تر ار قبل از بروز بحران که خطر بی نظمی را به دنبال دارد و فقدان نام دارد.نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس