تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - نقش پرستار در بحران زدایی
شنبه 21 دی 1387

نقش پرستار در بحران زدایی

• نوع مطلب: بحران در خانواده ،
•نوشته: nurse

 

نویسندگان : مسعود سیرتی نیر، ژیلا حاجی پوران بنام         

نشانی : تهران

 

بحران غیرمترقبه (Adventrous- Crisis)  بدنبال حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و ...  بوقوع پیوسته و منجر به تغییرات مهم و فاحش محیطی می گردد. مداخله در بحران از نوع پیشگیری ثانویه است که با تشخیص فوری و درمان همراه است و مداخله در بحران در روانپزشکی اجتماعی از موارد عمده فوریت بشمار می آید. برای رفع بحران در افراد بحران زده ، تکنیکها و شیوه های گوناگون مداخله بکارگرفته می شود و هدف اصلی از این مداخلات بازگرداندن افراد به وضعیت قبل از بحران می باشد. در این ارتباط یکی از مسئولیتهای خطیر پرستاران به ویژه روانپرستاران و پرستاران بهداشت جامعه، پیشگیری از بروز بحران در فرد و خانواده است. فرایند مداخله پرستار شامل مراحل بررسی، تشخیص،   برنامه ریزی، تدابیر پرستاری و ارزشیابی می باشد. در مرحله نخست پرستار ضمن جمع آوری اطلاعات و تعیین ماهیت بحران مبادرت به ارزیابی مسائل و تبعات آن، توانائیها و قدرت سازگاری فرد و خانواده می نماید. در بررسی و شناخت بحران پرستار لازم است به موارد اختصاصی ذیل توجه بیشتری نماید: 1) تعیین شدت واقعه و عکس العمل فرد نسبت به آن 2) تعیین توان طبیعی فرد و سیستمهای حمایتی 3) تعیین نوع برداشت و نگرش فرد از حادثه 4) تعیین قدرت سازگاری و کنار آمدن با بحران و میزان استفاده از مکانیزمهای تطابقی. البته متعاقب مشخص کردن حالات فوق می توان برنامه های پرستاری را به صورت دستکاری محیطی ، حمایت اجتماعی، رویکرد فردی و رویکرد عمومی طبقه بندی نمود. اصولا" تکنیکهایی که پرستار جهت اداره بحران استفاده می کند باید فعال، متمرکز و کاوشگرانه باشد. مداخلات باید هدفمند باشد تا راه حلها سریع انجام شوند، پرستار شیوه های مختلفی از جمله روشهای روان درمانی، توضیح دادن، القا کردن، تقویت رفتار، حمایت از نقاط قوت، بالا بردن اعتماد به نفس را با توجه به وضعیت بیمار بکار می گیرد و بالاخره با انجام ارزشیابی اثرات مداخلات انجام شده را مشخص می نماید . در اصل مقاله به تفصیل در باره ایفای نقش و فرایند مداخله پرستار بعنوان عضو تیم بهداشتی درمانی بحث
 شده است.

واژه های کلیدی : بحران غیر مترقبه، مداخله در بحران، روان پرستار، فرایند پرستاری، پرستار

نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس