تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - مقابله با خشونت در خانواده نیاز به همكاری‌ سازمان‌های دولتی دارد.
پنجشنبه 21 آذر 1387

مقابله با خشونت در خانواده نیاز به همكاری‌ سازمان‌های دولتی دارد.

•نوشته: nurse

در بیانیه همایش خشونت در خانواده مطرح شد:
مقابله با خشونت در خانواده نیاز به همكاری‌ سازمان‌های دولتی دارد.

خبرگزاری فارس: در بیانیه همایش خشونت و جنسیت در نهاد خانواده در جلب همكاری‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای مقابله با خشونت در نهاد خانواده تأكید شد.


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، بیانیه همایش خشونت و جنسیت در نهاد خانواده توسط "لیلا بهنام" معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت قرائت شد، در این بیانیه 15 ماده‌ای آمده است: خشونت در نهاد خانواده را به عنوان یكی از بزرگترین دشواری‌های بهداشت عمومی در سراسر جهان مورد توجه قرار دهیم و تلاش‌ها را برای پیشگیری از خشونت خانگی به عنوان یك الویت سلامت عمومی تقویت سازیم.
بر اساس بند سوم این بیانیه در جهت تحلیل علل و عواقب خشونت خانگی با رویكرد جنسیتی، باید كوشش فراونی صورت گیرد.
این بیانیه می‌افزاید: آموزش مهارت‌های زندگی را به عنوان یكی از روش‌های مؤثر در پیشگیری و كنترل خشونت خانگی در رأس فعالیت‌هایمان قرار داده شود.
همچنین بر طبق بند پنجم بیانیه پیشگیری و مدیریت خشونت در نهاد خانواده به عنوان یك فعالیت بین بخشی مورد توجه قرار گیرد.
بیاینه مذكور در بند ششم خود یادآور می‌شود: فعالیت‌های تحقیقی در مورد علل، عواقب و تشخیص باورهای جنسیتی افزایش‌دهنده خشونت را ترویج و مورد تشویق قرار گیرد.
در این بیانیه تاكید شده است، در جهت تقویت این نگرش كه خشونت خانگی، خشونت در حوزه خصوصی نیست باید كوشش‌هایی صورت گیرد.
در بند هشتم آمده است: امكان دسترسی سریع و پیوسته قربانیان خشونت خانگی را به امكانات بهداشتی، آموزشی و خدمات حقوقی فراهم كنیم.
طبق بند نهم این بیانیه، گروهی از كارشناسان سلامت جهت رسیدگی و ترمیم مسائل روانی قربانیان خشونت مهیا شوند.
در بند دهم این بیانیه آمده است: بر نقش مؤثر سازمان‌های غیر دولتی به عنوان یكی از نهادهای تأثیرگذار در روند مقابله با خشونت خانگی تأكید، و در جهت جلب مشاركت آنها برنامه‌ریزی شود.
بر اساس بند یازدهم بیانیه، از رسانه‌ها به عنوان عناصر تأثیرگذار بر افكار عمومی جهت پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز، یاری گرفته شود.
در دوازدهمین بند این بیانیه تأكید شده است: در جهت جلب همكاری و ایجاد پل ارتباطی میان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای مقابله با خشونت در نهاد خانواده كوشش شود.
در سیزدهمین بند نیز یادآور شده است: بر نقش مؤثر مراكز علمیه اسلامی به عنوان یكی از نهادهای تأثیرگذار در روند مقابله با خشونت خانگی تأكید شود.
در بند چهاردهم آمده است: قدم‌ها در شناخت رویكرد اسلام به موضوع حقوق زنان، مستحكم‌تر و استوارتر برداشته شود.
در بند پایانی این بیانیه ضمن تأكید بر ایجاد و گسترش مراكز حمایتی، مداخله‌ای جهت كنترل خشونت‌های خانگی، ضرورت كوشش برای اصلاح قوانین تقویت‌كننده خشونت جنسیتی مطرح شده است.


نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس