تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - چگونگی رویارویی با بحران...
جمعه 10 آبان 1387

چگونگی رویارویی با بحران...

• نوع مطلب: بحران چیست؟ ،
•نوشته: nurse

مراحل بحران:


* مواجه شدن با مشکل: سطح اضطراب و استرس بالاست فرد سعی میکند از استرسهای تطابق که در گذشته استفاده کرده و موفقیت آمیز بودند استفاده کند ، در صورت عدم موفقیت وارد مرحله دوم میشود.


*  عدم تعادل : فرد توانایی  انجام فعالیت را نداشته و علایم فیزیکی و روانی بحران را دارد.


* افزایش تنش : فرد سعی در به کار گیری تمام منابع در  دسترس دارد،مجددا مشکل را بررسی کرده و از مکانیزمهای حل مشکل جدید استفاده می کند.


*در صورت عدم موفقیت در مرحله افزایش تنش فرد وارد این مرحله میشود، اضطراب او افزایش میابد ،احساس شکست کرده و توانایی حل مشکل را ندارد.


عکس العمل نسبت به بحران   دارای 4مرحله به شرح زیر می باشد:


*   * مرحله شوک:

در این مرحله فرد احساس اضطراب ، در ماندگی و هراس زیاد دارد ، اعتماد به نفس او کاهش یافته ، قادر به تفکر و برنامه ریزی نیست و در کل قادر به کنترل خود و موقعیت نیست.بتدریج منزوی می شود حتی گاهی قادر به برآورده کردن  نیازهای خود نیست ، این مرحله گذراست و چند ساعت  تا چند روز طول می کشد و با شناخت مشکل و برخورد با واقعیت به مرحله دوم وارد می شود.


*  *  مرحله دفاعی :

       » سعی در بکارگیری راه حلهای گذشته و تطبیق

       خودبا وضعیت جدید.


        » اضطراب و نگرانی زیاد


         » احساس ناراحتی و نا موفقیت  و بحران زیاد


         » فرار واقعیت و یا نسبت دادن آن به دیگران


          » منزوی شدن و خیال بافی


          » گیجی ، بی تفاوتی و گاهی خونسردی


          »مقاومت در برابرپیشنهاد دیگران


          » رفتار غیر موثر، نا هماهنگ و سازمان نیافته

        از ویژگیهای این مرحله می باشند.نکته : در این مرحله فرد از مکانیسم انکار استفاده میکند ، مکانیسمهای مورد استفاده دیگر شامل دلیل تراشی ، جابجایی و برون فکنی  می باشد.


*  *آگاهی از موقعیت بحرانی :

___وجود اضطراب و استرس


___ احساس خستگی ازادامه وضعیت ، افسردگی ،

غم،کاهش اعتماد به نفس و...


___کسب توانایی دراواخراین مرحله جهت برنامه

ریزی برای حل مشکل


*    * مرحله سازگاری و حل مشکل:

دراین مرحله حالتهای زیر اتفاق می افتد :


     * شناسایی بحران توسط فرد و درک آن بصورت

     یک موقعیت مثبت


     * حل مشکل و تغییر احساس نسبت به موقعیت

     استرس زا


     سازماندهی نگرش ،برنامه ریزی و حل مشکل

     با استفاده از منابع موثر


        * افزایش فعالیت فیزیکی


    نکته : درصورت عدم وجود تصویر ذهنی مثبت ، بحران حل نشدنی و یا به صورت موقتی حل می شود.در صورت نشدن علایم نوروز ، سایکوز و ناتوانی اجتماعی ایجاد می شود. طول مدت بحران با مداخله یا بدون مداخله 4 تا 6 هفته میباشد.


نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس